Хирургични модели

В кариерата на всеки лекар има сложни пациенти, които се нуждаят от личен подход и хирургично планиране, което е труден и сложен процес. Хирургичните модели на OS са продукти, които могат да улеснят този процес, като създадат реалистичен 3D модел на костната травма на пациента, използвайки информацията от сканирането на компютърна томография на пациента. Можем да пресъздадем всички кости на пациента и да ги отпечатаме.

0